เจ้าสุขใจ - Jao Sukjai


 • ลักษณะเด่น : ครีบหลังทรงมาตรฐานโค้งเว้า ปลายมน / มีขีดสีดำ 1 เส้นที่เพดานปากด้านขวาบน
/ มีจุดดำ 2 จุดที่เพดานปากด้านขวาล่าง / มีรอยด่างขาวจางๆ รูปสามเหลี่ยมด้านบนของครีบหลัง

 • ประวัติ : เป็นลูกตัวแรกของแม่วันสุข เป็นวาฬที่ Photogenic หรือวาฬขวัญใจช่างภาพ เพราะมักจะโชว์ท่า

  สวยๆอยู่เสมอ ปัจจุบันยังพบเจ้าสุขใจได้บ่อยๆในบริเวณอ่าวไทยตอนบน

 • พบครั้งแรก : 9 มิ.ย. 2554 (ThaiWhales) / 5 พ.ย. 2553 (ศวทบ.)


 • หมายเหตุ

  โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่หายใจ ส่วนตำหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

  ลักษณะครีบหลังทรงต่างๆ ที่กลุ่มวาฬไทยใช้สังเกตเพื่อจำแนกวาฬแต่ละตัว (เป็นการกำหนดกันเองในกลุ่มวาฬไทย ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการ)

  1 ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่น แม่สาคร เจ้าสมุทร แม่ข้าวเหนียว

  2 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายมน) เช่น เจ้าสุขใจ เจ้าตึก เจ้าวันชัย


  3 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายแหลม (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายแหลม) เช่น แม่วันดี แม่กันยา
  4 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายมน (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่สมหวัง
  5 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายแหลม (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่ทองดี 

  6 ทรงมาตรฐาน แต่ ปลาย แบนราบ ชี้ขึ้น หรือ หักลง เช่น แม่ตองอ่อน แม่วันสุข

  * ข้อสังเกต ในวาฬตัวลูก อายุแรกเกิด - ประมาณ 1 ปี ครีบหลังมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง และทรงครีบยังเปลี่ยนแปลงได้

หัว/ปาก/บาลีน

ครีบหลัง

ลำตัว/หาง

© 2016 ThaiWhales All Rights Reserved.