ThaiWhales x Thai Media Fund

Whale's Tale - วาฬบอกที

ปัจจุบันคนบนโลกแทบทุกประเทศรับรู้ถึงการมีอยู่ของวาฬ รู้จักและรู้ถึงคุณประโยชน์ในการมีอยู่ของวาฬ
ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลในโลก ส่วนหนึ่งได้มาจากการที่มีฝูงวาฬว่ายไปอึไป อีกทั้งวาฬยังเป็นตัวช่วยกักเก็บก๊าซที่ทำให้โลกร้อน หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลงไปเก็บไว้ในใต้ ท้องทะเลลึก.
แล้วคนไทยหล่ะ....

คนไทยเริ่มรับรู้การมีอยู่ของวาฬที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นวาฬไทยเมื่อสักประมาณ 10 ปีมานี่เอง ใครจะนึกว่าทัวร์ดูวาฬที่เกิดในไทยจะมีขึ้นในอ่าวไทยตอนบนที่น้ำทะเลขุ่นข้นและสามารถพบวาฬได้บางวันมากถึง 20 ตัว แทนที่จะเป็นฝั่งทะเลอันดามันที่มีชื่อเสียงเรื่องชายหาดและทะเลที่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นี่คือความแตกต่างของวาฬไทยที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ แล้วเราคนไทย ได้รู้จัก เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีอยู่ของวาฬที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นพันธุ์หนึ่ง ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งของไทยหรือไม่

ThaiWhales ผู้ผลิตสารคดีชุดนี้ เราขอมอบสารคดีชุด “วาฬบอกที” นี้ให้คนไทยทุกคน ได้รับชมเพื่อให้เกิดความรู้ไปต่อยอด เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหน หรือทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการศึกษาที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เรื่องวาฬและท้องทะเล อันจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการอนุรักษ์อย่างแท้จริงและยั่งยืน

 • วาฬบอกที - EP.1 ชื่อนั้นสำคัญไฉน


  ชื่อนั้นสำคัญไฉน ชื่อที่เราใช้เรียกขานวาฬฝูงนี้ว่า บรูด้า
  เราเข้าใจถูกต้องไหม ความน่ารัก น่าประทับใจหรือหลัก
  เกณฑ์ทั่วๆไปของการตั้งชื่อ ความร่วมมือกันของทุกๆคนจะ
  ช่วยทำให้เราได้เห็นถึงความน่าทึ่งของครอบครัวแห่งวาฬใน
  อ่าวไทยของเราได้อย่างไร

 • วาฬบอกที - EP.2 จับให้ได้ไล่ให้ทัน


  จับให้ได้ไล่ให้ทัน ความพยายามที่จะศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้
  ได้มาซึ่งความรู้ให้ลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ต่างๆในการศึกษาและ
  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนไทยเราได้ก้าวทัน
  โลกและมีความเข้าใจที่จะปกป้องรักษาฝูงวาฬของไทยฝูงนี้

 • วาฬบอกที - EP.3 วิกฤตวาฬไทย


  วิกฤตวาฬไทย เราไม่กินเนื้อวาฬกันแน่ๆ แล้ววาฬไทยจะพบ
  วิกฤตวาฬได้อย่างไร เราทุกคนคงเคยได้อ่านข่าวเกี่ยวกับ
  ซากวาฬเกยตื้นตามหาดต่างๆทั่วไทย พวกเขาจะพบชะตา
  กรรมดีขึ้นหรือเลวร้ายลงนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของใคร
  ที่แน่ๆ คงไม่ได้เกิดจาก Coronavirus 19

© 2011 - 2024 ThaiWhales All Rights Reserved.