ThaiWhales

แม่พัทธยา - Mae Phatthaya


 • ลักษณะเด่น : ครีบหลังทรงมาตรฐานโค้งเว้า ปลายแหลม / มีรอยแผลเป็นสีขาวด้านขวา
 ของครีบหลัง / มีจุดดำขนาดเล็ก 2 จุดที่เพดานปากด้านขวา 

 • ประวัติ : เมื่อ 4 ส.ค. 55 ThaiWhales ได้ภาพวาฬตัวใหม่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลและส่งให้ทางศวทบ. เช็คชื่อ เมื่อดร.กาญจนา (พี่ตึก) เช็คดูแล้วก็พบว่าเป็นวาฬตัวใหม่ จึงขอให้ทางพี่แดงช่วยตั้งชื่อให้ เพราะด้วยเห็นว่า เราช่วยเหลืองานทางทช.มานาน แต่ทางเราก็ปฏิเสธไป เพราะถือว่าให้ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตั้งชื่อดีกว่า จนถึงวันหนึ่ง คุณพัทธยา เทศทอง ได้เหรียญทองพาราลิมปิคเกมส์ พี่แดงจึงถามพี่ตึกไปว่า วาฬตัวใหม่ที่พบนั้นได้ชื่อหรือยัง พอทราบว่ายังไม่มีชื่อ พี่แดงเลยบอกพี่ตึกไปว่า ถ้าให้ผมตั้ง ผมขอให้ชื่อว่า เจ้าพัทธยา เพื่อเป็นเกียรติกับคุณพัทธยา เทศทอง และชื่อคล้องกับ พัทยา สถานที่ริมทะเลอ่าวไทยด้วย 


  เมื่อ กันยายน 2561 พบอยู่กับลูกเจ้าพรโชค

 • พบครั้งแรก : 4 ส.ค. 2555 (ThaiWhales) / (ศวทบ.)


 • หมายเหตุ

  โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่หายใจ ส่วนตำหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

  ลักษณะครีบหลังทรงต่างๆ ที่กลุ่มวาฬไทยใช้สังเกตเพื่อจำแนกวาฬแต่ละตัว (เป็นการกำหนดกันเองในกลุ่มวาฬไทย ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการ)

  1 ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่น แม่สาคร เจ้าสมุทร แม่ข้าวเหนียว
  2 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายมน) เช่น เจ้าสุขใจ เจ้าตึก เจ้าวันชัย
  3 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายแหลม (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายแหลม) เช่น แม่วันดี แม่กันยา
  4 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายมน (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่สมหวัง
  5 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายแหลม (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่ทองดี
  6 ทรงมาตรฐาน แต่ ปลาย แบนราบ ชี้ขึ้น หรือ หักลง เช่น แม่ตองอ่อน แม่วันสุข

  * ข้อสังเกต ในวาฬตัวลูก อายุแรกเกิด - ประมาณ 1 ปี ครีบหลังมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง และทรงครีบยังเปลี่ยนแปลงได้

หัว/ปาก/บาลีน

ครีบหลัง

ลำตัว/หาง

อื่น ๆ

© 2016 ThaiWhales All Rights Reserved.