ThaiWhales

แม่ศรีสุข - Mae Si-suk


 • ลักษณะเด่น : ครีบหลังไม่มี มีรอยแผลเป็นใหญ่ด้านขวาค่อนไปทางหาง

 • ประวัติ :   เป็นลูกตัวที่3 ของแม่สดใส หลังจากพบครั้งแรกไม่นาน เจ้าศรีสุขประสบอุบัติเหตุครีบหลังขาด กลายเป็นจุดเด่นและเป็นที่จดจำได้ง่าย และเราเรียกเขาว่า “วาฬหลังเรียบแห่งอ่าวไทยตอนบน”

    เจ้าศรีสุขเป็นวาฬที่ค่อนข้างเป็นมิตร ชอบเข้ามาใกล้เรือ เราจึงมีโอกาสถ่ายภาพทางอากาศเมื่อเข้ามาใกล้เรือจนสามารถนำมาใช้คำนวณความยาวเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560 ได้ความยาวประมาณ 10.43 เมตร และ 27 ก.ย. 2560 สามารถถ่ายภาพใต้น้ำเห็นรอยเว้า 2 รอย ที่บริเวณโคนหางได้อย่างชัดเจน


  พบว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ว่ายอยู่กับลูกชื่อเจ้าสีสัน จึงเรียกเป็นแม่ศรีสุขตั้งแต่นี้ไป

 • พบครั้งแรก : 13 เม.ย. 2557 (ThaiWhales)


 • หมายเหตุ

  โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่หายใจ ส่วนตำหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

  ลักษณะครีบหลังทรงต่างๆ ที่กลุ่มวาฬไทยใช้สังเกตเพื่อจำแนกวาฬแต่ละตัว (เป็นการกำหนดกันเองในกลุ่มวาฬไทย ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการ)

  1 ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่น แม่สาคร เจ้าสมุทร แม่ข้าวเหนียว
  2 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายมน) เช่น เจ้าสุขใจ เจ้าตึก เจ้าวันชัย
  3 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายแหลม (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายแหลม) เช่น แม่วันดี แม่กันยา
  4 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายมน (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่สมหวัง
  5 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายแหลม (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่ทองดี
  6 ทรงมาตรฐาน แต่ ปลาย แบนราบ ชี้ขึ้น หรือ หักลง เช่น แม่ตองอ่อน แม่วันสุข

  * ข้อสังเกต ในวาฬตัวลูก อายุแรกเกิด - ประมาณ 1 ปี ครีบหลังมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง และทรงครีบยังเปลี่ยนแปลงได้

หัว/ปาก/บาลีน

ครีบหลัง

ลำตัว/หาง

อื่น ๆ

© 2016 ThaiWhales All Rights Reserved.