ThaiWhales

แม่ข้าวเหนียว - Mae Khaoniaw


 • ลักษณะเด่น : ครีบหลังทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า / มีจุดสีดำขนาดเล็ก 1 จุด / พบรอย TSD บนลำตัว อยู่เป็นประจำ

 • ประวัติ : เป็นวาฬที่หลายๆทีมพบเห็นอยู่เป็นประจำในอ่าวไทยตอนบน (แต่ไม่ใช่ทีม ThaiWhales เราพบไม่บ่อยนัก) ท่านเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ตั้งชื่อให้ แม่ข้าวเหนียว มีลูก 5 ตัว คือ เจ้าส้มตำ (ปี 2554) และ เจ้าหมูปิ้ง (เจ้าเอกน้อย) (ปี 2556) เจ้าธารสมุทร (ปี 2558) เจ้าข้าวหอม (ปี 2561)  เจ้าขวัญข้าว (ปี 2563) แม่ข้าวเหนียวได้รับการติด Satellite Tag  (ปี 2557)


  ปีเดียวกันกับที่พบลูก (เจ้าข้าวหอม) ได้พบว่าบริเวณแพนหางด้านซ้ายมีเชือกอวนรัดบาดลึก ประมาณ 3-4 นิ้ว และยังไม่หลุดออกไป


 • พบครั้งแรก : 30 ม.ค. 2557 (ThaiWhales) / 22 ก.ย. 2553 (ศวทบ.)


 • หมายเหตุ

  โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่หายใจ ส่วนตำหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

  ลักษณะครีบหลังทรงต่างๆ ที่กลุ่มวาฬไทยใช้สังเกตเพื่อจำแนกวาฬแต่ละตัว (เป็นการกำหนดกันเองในกลุ่มวาฬไทย ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการ)

  1 ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่น แม่สาคร เจ้าสมุทร แม่ข้าวเหนียว
  2 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายมน) เช่น เจ้าสุขใจ เจ้าตึก เจ้าวันชัย
  3 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายแหลม (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายแหลม) เช่น แม่วันดี แม่กันยา
  4 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายมน (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่สมหวัง
  5 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายแหลม (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่ทองดี
  6 ทรงมาตรฐาน แต่ ปลาย แบนราบ ชี้ขึ้น หรือ หักลง เช่น แม่ตองอ่อน แม่วันสุข

  * ข้อสังเกต ในวาฬตัวลูก อายุแรกเกิด - ประมาณ 1 ปี ครีบหลังมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง และทรงครีบยังเปลี่ยนแปลงได้

หัว/ปาก/บาลีน

ครีบหลัง

ลำตัว/หาง

อื่น ๆ

© 2016 ThaiWhales All Rights Reserved.