ThaiWhales

แม่สาคร - Mae Sakhon


 • ลักษณะเด่น : ครีบหลัง มีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า / ในเพดานปากมีแผลถลอกขนาดใหญ่ บาลีนด้านขวาเผยอแยกกัน ไม่ปิดสนิทเป็นชิ้นเดียว / หัวโต ตัวใหญ่ สันด้านซ้ายเบี้ยวมาชิดกับสันตรงกลาง

 • ประวัติ : วาฬตัวแรกที่เราเจอ และเป็นวาฬตัวแม่ตัวแรกที่เราได้พบ เมื่อตอนไปออกเรือกับคุณตึกและทีมศวทบ. เมื่อ 25 เมษายน .. 2554 ลูกตัวน้อยขณะนั้นคือเจ้าท่าจีน ปัจจุบัน มีลูกแล้ว 6 ตัว (นับจากเริ่มสำรวจ) คือเจ้าท่าจีน เจ้าท่าฉลอม (เจ้าสายลม) เจ้าส่องสมุทร (ชื่อพระราชทาน) เจ้าสาคู เจ้าสาลี่ (2562) และเจ้าสาริน

 • พบครั้งแรก : 25 เม.ย. 2554 (ThaiWhales) / 16 ส.ค. 2553 (ศวทบ.)


 • หมายเหตุ

  โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่หายใจ ส่วนตำหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

  ลักษณะครีบหลังทรงต่างๆ ที่กลุ่มวาฬไทยใช้สังเกตเพื่อจำแนกวาฬแต่ละตัว (เป็นการกำหนดกันเองในกลุ่มวาฬไทย ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการ)

  1 ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่น แม่สาคร เจ้าสมุทร แม่ข้าวเหนียว
  2 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายมน) เช่น เจ้าสุขใจ เจ้าตึก เจ้าวันชัย
  3 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายแหลม (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายแหลม) เช่น แม่วันดี แม่กันยา
  4 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายมน (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่สมหวัง
  5 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายแหลม (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่ทองดี
  6 ทรงมาตรฐาน แต่ ปลาย แบนราบ ชี้ขึ้น หรือ หักลง เช่น แม่ตองอ่อน แม่วันสุข

  * ข้อสังเกต ในวาฬตัวลูก อายุแรกเกิด - ประมาณ 1 ปี ครีบหลังมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง และทรงครีบยังเปลี่ยนแปลงได้

หัว/ปาก/บาลีน

ครีบหลัง

ลำตัว/หาง

อื่น ๆ

© 2016 ThaiWhales All Rights Reserved.